فعالیت‌های زمین‌شناسی و اکتشافی کشور نیازمند اعتبارات پایدار و قابل اتکا است


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین‌شناسی کشور گفت: این سازمان به‌منظور راهبرد و پیشرفت کارها به‌ویژه در حوزه اجرای طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشافی، نیاز به منابع مالی متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای خود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85027839/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی