فعالان فرش ماشینی نمایشگاه «دموتکس» آلمان را تحریم کردند


تهران- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی کاشان گفت: با توجه به عدم صدور ویزا برای عده‌ای از فعالان و تولیدکنندگان فرش ماشینی کشور از سوی آلمانی‌ها، فعالان این صنعت نمایشگاه دموتکس هانوفر۲۰۲۳ را تحریم کردند و در آن حضور نمی‌یابند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970467/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%AA%DA%A9%D8%B3-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی