فریب مردم با معاملات صوری و قیمت‌سازی در بازار خودرو


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمت‌سازها با معاملات صوری در بازار خودرو قیمت‌سازی می‌کنند و مردم نباید فریب آنان را بخوردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84979253/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی