فرونشست زمین در اطراف شهر کرمان به ۱۳ سانتیمتر رسید


کرمان – ایرنا – مدیرکل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی استان کرمان گفت: امسال بیشترین میزان فرونشست زمین در نقاط پیرامونی شهر کرمان ثبت شده و میزان آن در محور هفت‌باغ و جاده ماهان سالانه به بیش از ۱۳ سانتیمتر رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85153184/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی