فروش ۱۲۵۰ میلیارد تومان کالای تملیکی در خردادماه


تهران- ایرنا- معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از برگزاری سه مزایده در خردادماه خبر داد و گفت: در این مزایده‌ها یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان کالا به فروش رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136233/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%B1%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی