فروش پوشاک در پی اغتشاشات اخیر به مرز صفر رسید/ کارخانجات نیروهایشان را تعدیل دادند


تهران- ایرنا- نایب رییس اتحادیه پوشاک با بیان اینکه فروش پوشاک در پی اغتشاشات اخیر به مرز صفر رسید، گفت: طی دو هفته اخیر و به دلیل ناآرامی‌ها کارخانجات میزان تولید خود را کاهش و نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84920339/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی