فروش خودرو باید طبق دستورالعمل دولت انجام شود/معامله ارز خارج از ضوابط بانک مرکزی تخلف است


تهران- ایرنا- رئیس جمهور بار دیگر تاکید کرد: ​​​​​​​فروش خودرو در شرکت‌های خودروساز باید کاملا تابع دستورالعمل ۸ بندی صادر شده از سوی دولت انجام شود و چنانچه دستگاهی درخواستی خارج از این ضابطه مطرح کرده باشد، هم آن دستگاه و هم شرکتی که آن را اجابت کند، هر دو تخلف کرده و باید به این تخلف رسیدگی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85023930/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی