فرماندار پیگیر ایجاد شهرک صنعتی در شهرستان اسلامشهر


اسلامشهر- ایرنا – فرماندار اسلامشهر اعلام کرد: پیگیری‌ها جهت ایجاد شهرک صنعتی مصوب شده این شهرستان در حال انجام است تا گامی دیگر برای برداشتن موانع تولید برداشته شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038673/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی