فرماندار ری: مصوبات ستاد تسهیل رضایتمندی تولیدکنندگان را به همراه داشته است + فیلم


شهرری – ایرنا – فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: با برگزاری منظم جلسه های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در این شهرستان و مصوبه های راهگشا و کارشناسی میزان رضایتمندی فعالان عرصه تولید را افزایش داده‌ایم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106911/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی