فرصت کم‌نظیر موافقت رهبری با اختیارات ویژه وزیر اقتصاد درباره املاک مازاد بانک‌ها


تهران- ایرنا- توقف یا کاهش چشم‌گیر تسهیلات دهی بانک‌ها به صنایع مولد کشور در چند ماه گذشته، مسائل و چالش‌های فراوانی برای پیشران‌های اقتصادی به دنبال داشته که در صورت تداوم این روند، آثار سوء آن نه‌فقط صنعت مولد کشور را دچار بحران می‌کند، بلکه آسیب‌های اجتماعی و امنیتی نیز به بار خواهد آورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972832/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%DA%A9%D9%85-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی