فرصت اجرای "الزامات برچسب‌گذاری پیش‌ بسته‌بندی‌ها" تا دی امسال است


اصفهان- ایرنا- سرپرست اداره کل استاندارد استان اصفهان گفت: تولیدکنندگان تا دی ماه امسال فرصت دارند نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم به‌منظور رعایت استاندارد “الزامات برچسب‌گذاری پیش‌بسته‌بندی‌ها” و درج وزن خالص بر روی بسته‌بندی محصولات خود اقدام کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173589/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی