فرصت‌های صادراتی آفریقا بررسی شد

در این انواع الگوی (مدل) همکاری براساس توانمندی‌ها و درخواست‌های واحدهای تولیدی جهت توسعه صادرات لوازم خانگی مورد نظر شرکت کنندگان برای انجام اقدامات آتی طراحی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84882524/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

همچنین موارد مهم در خصوص تسهیل تردد و ترانزیت و امکان برگزاری نمایشگاه دائمی (شوروم های تخصصی) برای صنعت لوازم خانگی و امکان حضور هیئت‌های تجاری آفریقایی در واحدهای صنایع برای شناخت توانمندی های کشور مورد توافق قرار گرفت.

به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بحث و تبادل نظر پیرامون فرصت‌های گسترده در شرق آفریقا و مزیت های فراوان جهت حضور نشان‌های تجاری (برندهای) خوش نام ایرانی در این نشست بررسی شد.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی