فرش سنندج در سازمان جهانی مالکیت فکری ثبت شد


سنندج- ایرنا- استاندار کردستان با اعلام دومین خبر خوش در حوزه فرش کردستان از ثبت فرش سنندج در سند رسمی سازمان جهانی مالکیت فکری وایپو (WIPO) خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85157277/%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی