فرش‌های نهاد ریاست جمهوری و مجلس به شیوه نوین شناسنامه‌دار می‌شوند


تهران- ایرنا- رییس مرکز ملی فرش ایران از برنامه ریزی برای شناسنامه‌دار کردن فرش‌های موجود در نهاد ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها و دستگاه‌های متقاضی به شیوه نوین خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136580/%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی