فراخوان طراحی نماد کارآفرینی


تهران- ایرنا- فراخوان طراحی «نماد کارآفرینی و کارآفرینان ایران» با هدف معرفی، ترویج و تجلیل از موثرترین پیشرانان اقتصادی و کارآفرینان کشور توسط مجمع کارآفرینان ایران برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84992200/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی