فاطمی امین: پارسال در حوزه صنعت ومعدن ۲ برابر بخش اقتصاد رشد داشتیم


یزد – ایرنا – وزیر صنعت، معدن و تجارت بدون ذکر آمار گفت: سال گذشته در حوزه صنعت و معدن ۲ برابر بخش اقتصاد رشد داشتیم و بخش صادرات نیز بسیار امید بخش بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065302/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی