فاطمی امین:‌ وزارت صمت مشکلات واحدهای تولیدی را لحظه‌ای رصد می‌کند


تهران – ایرنا – وزیر صنعت، معدن و تجارت درمورد اقدامات این وزارتخانه در توسعه سرمایه نامشهود و سازمانی گفت: در این مسیر پنج محور را در دستور کار داریم که اولین آن پایش کسب‌وکارهاست، به این معنی که تولید و مشکلات سر راه واحدهای تولیدی را به صورت لحظه‌ای رصد و رفع کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959294/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی