فاطمی امین: واردات خودرو را تا از بین رفتن شکاف عرضه و تقاضا ادامه می‌دهیم


تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ما بحث واردات را با هماهنگی بانک مرکزی تا حدی ادامه خواهیم داد که شکاف عرضه و تقاضا از بین برود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087629/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی