فاطمی امین زمینه پیشرفت صنایع دانش بنیان را فراهم کرده است

به گزارش ایرنا، «مجید روحی و مریم قاسمی» در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی ایران آورده‌اند: بدین‌وسیله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندان‌پزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی، به نمایندگی از فعالین صنعت و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی کشور، بر خود واجـب و ضروری می‌داند که رضایت و قدردانی خود را از عملکرد وزیر محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای دکتر فاطمی امین اعلام و ابراز دارد.

در این نامه آمده است: بدین‌وسیله اعلام می‌شود که تولیدکنندگان این حوزه تمام‌قد حامی و پشتیبان ایشان هستند و درخواست ابقا و ماندگاری ایشان در مسند فعلی (وزیر وقت) را دارند، و خاطرنشان می‌سازد که بعد از سال‌ها وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، در پی احصاء و اجرای عملیاتی و قانونی وظایف ذاتی سازمان خود مطابق قانون در حال حرکت است که قطـع به‌یقین در ثبات وضعیت کشور اثرگذار و مانع از سردرگمی تولیدکنندگان خواهد بود.

در نامه این نمایندگان صنف آمده است: تأکید اکید می‌شود که امروز صنعت تجهیزات پزشکی کشور به حضور مقتدر و مدبر ایشان و تیم منتخب تحـت امرشان در حوزه تولید و صادرات تجهیزات پزشکی نیاز مبرم دارد باور داریم و معتقدیم سوابق، تجربه مستقیم و علمی ایشان، قطعاً موجب بهبود شرایط تولید و صنعت تجهیزات پزشکی و رونق صادرات در این حوزه خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84925940/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AAاین نامه ادامه یافت: تغییرات ایجاد شده از زمان پذیرفتن مسئولیت خطیر هدایت وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت توسط ایشان، قابل‌توجه بوده و موجبات رشد و پیشرفت صنایع دانش‌بنیان در آن وزارتخانه را فراهم کرده است. ایجاد دفتر صنایع تجهیزات پزشکی که سال‌ها درخواست ایجاد و تقویت آن از سوی صنف مطرح بوده و برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت توسط ایشان و تیم تحت امرشان در حمایت از تولید و بازدید از کارخانه‌ها تولیدی، در بررسی چالش‌های صادرات در این حوزه و از امور مثمر ثمر و امیدبخش در این مدت باشد.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی