فاطمی امین در وزارت صمت موفق عمل کرده است


بوشهر- ایرنا- نماینده مردم کنگان در مجلس شورای اسلامی گفت: فاطمی امین وزیری موفق در اغلب حوزه های مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در همه موضوعات مرتبط با این وزارتخانه موفق عمل کرده است


منبع: https://www.irna.ir/news/85090518/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی