فاطمی امین به دنبال حل مشکلات بخش تولید به صورت ساختاری است

این فعال اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر از زمانی که فاطمی امین به عنوان وزیر در وزارت صمت مشغول به کار کرده انواع و اقسام ایرادات بی مورد و یا حتی درست به ایشان گرفته شده و می‌توان گفت که وی را گیج کردند.

وی ادامه داد: بر همین اساس با توجه به شرایط امروز کشور به عقیده بنده استیضاح به هیچ وجه کار درستی نیست و انتظار می‌رود که آقایان از این کارهای خود دست بردارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84924987/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

رضوی ادامه داد: این‌گونه برخوردها سبب می‌شود تا شرایط برای کار کردن یک وزیر مناسب نباشد از سوی دیگر هم زمانی طی نشده هنوز و انجام برنامه‌هایشان نیاز به زمان دارد.

سید مجتبی رضوی روز پنجشنبه در گفت‌وگو با ایرنا افزود: بنده با این استیضاح با توجه به وضعیت کنونی کشور از نظر اقتصادی مختلف بوده این در حالی است که وزارتخانه‌ای که با تمام مسائل اقتصادی کشور درگیر می‌باشد را به یک متخصص دادند پس باید به وی اجازه کار کردن داده شود.

رضوی تاکید کرد: این را نیز نباید فراموش کرد اگر اشتباهاتی نیز وجود دارد که البته هست و نمی‌توان منکر آنها شد نسبت به دوره‌های قبل خیلی اشتباهات بزرگی نیستند که به عنوان مبنای استیضاح بخواهند که در نظر بگیرند.

وی تصریح کرد: فاطمی امین به دنبال حل مشکلات بخش تولید و صنعت به صورت ساختاری است پس برای اجرایی و محقق کردن این برنامه‌ها نیاز به زمان دارد.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی