فاطمی امین با پیگیری و حمایت زمینه پیشرفت صنایع دانش‌بنیان را فراهم کرد

در بخش دیگر این نامه آمده است: مؤکداً تأیید می‌شود در این برهه از زمان و باتوجه‌به نیاز پیگیری اقدامات آغاز شده توسط وی صنعت کشور به حضور مقتدر و مدیر فاطمی‌امین و تیم منتخب تحت امر وی نیاز مبرم دارد. همچنین معتقدیم سوابق و تجربه‌های مرتبط صنعتی و علمی وی به‌طور قطع موجب بهبود شرایط تولید و صنعت و رونق صادرات در این حوزه خواهد بود.

وی افزود: فاطمی امین پس از پذیرفتن مسوولیت خطیر هدایت وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تغییرات قابل‌توجهی در توسعه صنایع مختلف از جمله بهبود فرایند تولید صنایع شیرینی و شکلات با استفاده از پیگیری تأمین به‌موقع مواد اولیه موردنیاز این صنعت  ایجاد کرده و موجبات رشد و پیشرفت منابع دانش‌بنیان و پیشرو و صادرات سایر صنایع با استفاده از تولید حداکثری و حمایت از تولید داخل را در وزارت صمت فراهم کرده است.

فاطمی امین با پیگیری و حمایت زمینه پیشرفت صنایع دانش‌بنیان را فراهم کرد


منبع: https://www.irna.ir/news/84925645/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7

در نامه مغازه‌ای آمده است: بدین‌وسیله اعلام می‌شود که تولیدکنندگان این حوزه کاملاً پشتیبان وی بوده و درخواست ابقای و ماندگاری اش در مستند فعلی به‌عنوان وزیر صمت را دارند و خاطرنشان می‌سازد که پس از سال‌ها وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در پی احصاء و اجرای عملیاتی و قانونی وظایف ذاتی سازمانی خود بود و مطابق قانون در حال حرکت است که قطع به‌یقین در ثبات وضعیت کشور اثرگذار و مانع از سردرگمی تولیدکنندگان خواهد بود.

به گزارش ایرنا، در نامه «جمشید مغازه‌ای» آمده است: این انجمن به نمایندگی از طرف فعالان صنعت تولیدکنندگان شیرینی و شکلات بر خود واجب می‌دارد که رضایت و قدردانی خود را از عملکرد «سید رضا فاطمی امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام و ابراز دارد.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی