فاطمی امین با وزارت صمت آشنایی خوبی دارد/ تغییر وزیر به نفع صنعت و تولید نیست

فرحمند پورعلی روز پنجشنبه در گفت‌وگو با ایرنا افزود: وی همان گونه که توسط مجلس شورای اسلامی تأیید شدند دارای برنامه‌هایی بودند و باید اجازه داد تا برنامه‌های خود را پیاده و اجرایی کنند.

وی تاکید کرد: بر همین اساس انتظار می‌رود که به وی مهلت داده شود تا بتواند برنامه‌های خود را اجرایی و پیاده سازی کند.

هیات رییسه مجلس چهارشنبه ۲۷ مهرماه اعلام کرد، با توجه به اینکه استیضاح فاطمی امین در تاریخ ۱۰ مهرماه به کمیسیون مربوطه ارجاع شد و اکنون مهلت قانونی آن به پایان رسیده است، بدین وسیله استیضاح آقای سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام وصول می‌شود.

مطابق با ماده ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وزیر حداکثر به مدت ۱۰ روز فرصت دارد در صحن علنی مجلس حاضر شده و توضیحات لازم را ارائه دهد.

پور علی ادامه داد: وزارت صمت، وزارتخانه بسیار بزرگ و حساسی است که فاطمی امین با توجه به اینکه قبلاً در این وزارتخانه فعالیت داشته آشنایی خوبی با آن دارد.

قرار است جلسه بررسی استیضاح وزیر صنعت، معدن، تجارت هفته دوم آبان و پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه برگزار شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84924981/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA

وی اضافه کرد: این در حالی است که تجربه ثابت کرده استیضاح و اینکه فرد دیگری بر سرکار بیاید سبب اتلاف وقت و آسیب به این بخش می‌شود.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی