فاطمی امین: با هرگونه رانت‌خواری و ویژه خواری مقابله می‌کنیم/ دوقطبی‌سازان خیانتکارند


تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با هرگونه رانت‌خواری و ویژه خواری مقابله می‌کنیم و در این راه تاوان هم خواهیم داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096776/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی