فاطمی امین اقدام ارزنده‌ای در صنعت تولید داروی کشور انجام داد


تهران- ایرنا- رییس هیات مدیره سندیکای دارو در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی از اقدام ارزنده فاطمی امین در صنعت تولید دارو قدردانی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84925661/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی