«فاطمی امین»؛ امین‌ترین فرد برای وزارت صمت است/ استیضاح ضربه بزرگی به تولید وارد می‌کند


تهران- ایرنا- رییس هیات امنا خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران با بیان اینکه فاطمی امین وظایف خود را در وزارت صمت به خوبی انجام داده و عملکرد مثبتی دارد، گفت: وی امین‌ترین فردی است که می‌توان وزارت صمت را به آن سپرد، عملکرد وی را قبول داریم و به طور کامل تایید می‌کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087305/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی