فاطمی‌امین: بدقولی خودروسازان ۲۰ درصد کاهش یافت


تهران – ایرنا – وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بدقولی خودروسازان و تاخیر آنها حدود ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963103/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%82%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی