فاطمی‌امین با توجه به کارنامه درخشان ابقا شود


تهران- ایرنا- رییس اتاق اصناف مرکز استان همدان در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که با عنایت به کارنامه درخشان ایشان بدینوسیله حمایت خود را از فاطمی امین جهت تداوم حضور در مقام وزیر صمت و امید است با حسن نظر و همت عالیه حضرتعالی مجدد در این سمت و در راستای خدمت به مردم قدرشناس ایران ابقا شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095815/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی