فاطمی‌امین اقدامات غیرقابل انکاری در راستای حمایت از تولید داخلی انجام داد


تهران- ایرنا- رییس اتاق اصناف مرکز استان فارس در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از استیضاح وزیر صمت اعلام کرد: فاطمی امین اقدامات با ارزش و غیرقابل انکاری به خصوص در راستای تحقق شعار سال، حمایت از تولید داخلی و رونق کسب و کار انجام داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096142/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی