عملیات اجرایی نخستین کارخانه تولید کاغذ در بندرعباس آغاز شد


بندرعباس – ایرنا – عملیات اجرایی نخستین کارخانه تولید کاغذ چاپ، تحریر و کپی استان هرمزگان امروز چهارشنبه(۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲) با حضور استاندار و جمعی از مسوولان استانی در شهرک صنعتی گمبرون بندرعباس آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85107257/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی