عملیات اجرایی فاز نخست کارخانه تولید کاغذ حرارتی در مریوان شروع شد


سنندج- ایرنا- عملیات اجرایی فاز اول کارخانه تولید کاغذ حرارتی مریوان با سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومان روز پنجشنبه آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059419/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی