عملیات اجرایی بزرگترین کارخانه کنسانتره غرب کشور در قروه آغاز شد


سنندج-ایرنا- عملیات اجرایی پروژه بزرگترین کارخانه کنسانتره غرب کشور با ظرفیت سالانه ۲ میلیون تن به همت شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور روز سه شنبه با حضور استاندار کردستان آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159678/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی