عملکرد وزیر صمت قابل قبول است/ کاستی‌های صنعت از دیگر بخش‌ها تحمیل شده است


تهران- ایرنا- رئیس‌خانه صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی گفت: وزیر صمت عملکرد قابل قبولی داشته، البته کاستی‌هایی نیز در این مسیر بوده اما کاستی‌ها بیشتر از جوانب دیگری به این وزارتخانه تحمیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092192/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%A7

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی