عملکرد وزیر صمت در بسیاری از شاخص‌ها قابل دفاع است/ تغییر وزیر مشکلی از مردم حل نمی‌کند


تهران- ایرنا- نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه نباید وزارت صمت را به حوزه خودرو محدود کنیم، استیضاح وزیر صمت را بر این اساس منصفانه ندانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093500/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی