عملکرد وزارت صمت مثبت است/حل مسائل کشور فراقوه ای دیده شود


تهران- ایرنا- نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: عملکرد وزارت صمت در دولت سیزدهم در حوزه های مختلف همچون رشد مبادلات تجاری و صادرات غیرنفتی مثبت بوده است.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85090513/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی