عملکرد فاطمی امین قابل دفاع است/ رشد ۳ برابری تولید خودروی کامل در یک سال گذشته

ابوالفضل فراهانی، رییس خانه صنعت و معدن استان قم در همین رابطه به ایرنا گفت: عملکرد فاطمی امین به خصوص در حوزه صنعت خوب بوده و به نظر می‌رسد وی بهترین گزینه در زمان حاضر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

به گزارش ایرنا، یکی از محورهای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص بازار خودرو است، در حالی که تولید خودرو کامل در طول یک سال گذشته دو تا سه برابر شده و خودروهای ناقص نیز از ۱۷۰ هزار عدد در کف پارکینگ خودروسازان به صفر رسیده است.

به گزارش ایرنا، هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، ۲۷ مهرماه اعلام کرد، با توجه به اینکه استیضاح رضا فاطمی امین در تاریخ ۱۰ مهرماه به کمیسیون مربوطه ارجاع شد و اکنون مهلت قانونی آن به پایان رسیده است، استیضاح آقای سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام وصول می‌شود.

فراهانی با بیان اینکه استیضاح وزیر صمت موجب سردرگمی صنعتگران می‌شود، تصریح کرد: اینکه فردی با این عملکرد خوب استیضاح و برای چند ماه وزارتخانه با سرپرست اداره و سکان به فرد جدیدی واگذار شود در نهایت سبب سردرگمی صنعتگران می‌شود و به نفع این بخش نیست.

این در حالی است که به نظر می‌رسد عملکرد فاطمی امین در این حوزه در طول یک سال گذشته به طور قطع بهتر از وزرای قبلی بوده است.

وی اضافه کرد: در شرایط اقتصادی که امروز کشور با آن درگیر است، فاطمی امین توانست در بخش‌هایی ازجمله صنعت عملکرد قابل قبولی داشته باشد.

مطابق با ماده ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وزیر حداکثر به مدت ۱۰ روز فرصت دارد در صحن علنی مجلس حاضر شده و توضیحات لازم را ارائه دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84923375/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی