عملکرد فاطمی امین به رغم نشانه گیری نوک پیکان به سمت او، مثبت است


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت را به رغم نشانه‌گیری نوک پیکان انتقادات علیه او، مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدوارم فضاسازی‌ها و حاشیه سازی‌ها علیه برخی از وزرای دولت به دور از مسائل سیاسی باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092044/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی