عملکرد اصناف کشور با حضور فاطمی امین ارتقا یافت


تهران- ایرنا- رییس اتاق اصناف اهواز در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود برای جلوگیری از استیضاح فاطمی امین شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095743/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی