علیرضا ابراهیمی مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل ایران خودرو شد


تهران- ایرنا- در حکمی از سوی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، علیرضا ابراهیمی به عنوان مدیر ارتباطات و امور بین الملل این گروه صنعتی منصوب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85052192/%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی