علی‌آبادی: ایمیدرو به سمت حکمرانی در بخش معدن حرکت کند/ لزوم پرهیز از خام‌فروشی


تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ایمیدرو باید از تصدی‌گری به سمت حکمرانی در بخش معدن حرکت کند، گفت: حکمرانی به معنای انجام یک‌طرفه اقدامات نیست، بلکه در این روش باید با تسهیل‌گری از بخش خصوصی حمایت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170519/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی