عزم عملیاتی دولت برای فعال‌سازی ۲۰۰ معدن غیرفعال در کرمان


کرمان – ایرنا – سفر رییس جمهور به استان کرمان و تاکید بر فعال سازی معادن راکد طی چندماه گذشته بیش از ۲۰۰ معدن غیرفعال را در شرف فعال سازی قرار داده است؛ معادنی احیای آنها درگیر مسائل پیچیده بود و اشتغال، توسعه و تولید ثروت را برای دیار کریمان و کشور به ارمغان می‌آورند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062028/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی