عزم جدی وزارتخانه‌های صمت و نیرو برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور


تهران- ایرنا- معاون وزیر صمت با بیان اینکه از هر اقدامی برای تامین و رفع ناترازی برق حمایت می‌کند، گفت: وزارتخانه‌های صمت و نیرو برای توسعه انرژی‌های خورشیدی و تجدیدپذیر در راستای تامین برق صنعت عزم جدی و مشارکت فعالانه دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106466/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی