عرضه سیمان متناسب با تقاضای بازار است/ لزوم تقویت نظارت بر واسطه‌گری از سوی وزارت صمت


تهران- ایرنا- رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: اکنون عرضه سیمان متناسب با نیاز بازار انجام می‌شود و در تلاشیم با حداکثر توان ممکن در فصل گرم تولید سیمان داشته باشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85153200/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی