عرضه ساندرو ایرانی تا دی ماه به بازار


تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت سایپا گفت: ساندروی ایرانی تا دی ماه امسال با نصف قیمت فعلی این محصول به بازار عرضه خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085313/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی