عرضه ارز همه شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی در مرکز مبادله ارز


تهران – ایرنا – وزیر صمت در جلسه با مدیران شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی، ضمن تقدیر از همراهی این شرکت‌ها با سیاست‌های ارزی کشور، تاکید کرد که شرکت‌ها ارزهای صادراتی خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85039456/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی