عذر بدتر از گناه ایران‌خودرو


تهران – ایرنا – شرکت ایران‌خودرو پس از افشای واگذاری رانتی تعدادی خودرو به مدیران ارشد این شرکت، مدعی شد که خودروهای مذکور دچار ایراد بوده است!


منبع: https://www.irna.ir/news/84988431/%D8%B9%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی