عذرخواهی وزیر صمت از مردم به‌خاطر گرانی ناگهانی خودرو


تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان پاسخگویی برخط به تماس‌های مردمی در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری به‌خاطر افزایش ناگهانی قیمت خودرو از مردم عذرخواهی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055264/%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی