ظروف ملامین غیراستاندارد جمع‌آوری می‌شود

به گزارش ایرنا از اداره‌کل استاندارد استان تهران، ظروف ملامین مشمول استاندارد اجباری بوده و هرگونه تولید و عرضه آن بدون اخذ مجوز استاندارد غیرقانونی است.
بر اساس این گزارش، بازرسان استاندارد در اجرای طرح کنترل بازار استان تهران، ۶ برند غیراستاندارد ظروف ملامین با نام‌های اوپال جام، گلریز یزد، آیلار یزد، نگین یزد، پریناز و بانو یزد را شناسایی کردند.
از ابتدای سال تاکنون، بیش از سه‌هزار و ۲۰۰ مورد بازرسی از مراکز تولیدی و عرضه در استان تهران، توسط بازرسان استاندارد انجام شده ‌است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84857012/%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی