ظرفیت تولید کارخانه کک طبس به ۲ برابر افزایش می‌یابد


بیرجند – ایرنا – مدیر کارخانه کک طبس گفت: با روشن شدن کوره‌های باتری‌های سه و چهار این کارخانه تا اردیبهشت سال آینده ظرفیت کک‌سازی به ۲ برابر در سال افزایش می‌یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85053553/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%DA%A9-%D8%B7%D8%A8%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی