ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بندر دیر برای هیات قطری‌ تشریح شد


بوشهر-ایرنا- در ارتباطی ویدئو کنفرانسی و با حضور عضو هیات عامل و معاون بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی، ظرفیت‌ و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بندر دیر برای هیات سرمایه گذار قطری‌ تشریح شد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85151129/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی